6 piger, som alle har været svigtet i psykiatrien, har startet en SUPER VIGTIG kampagne
for GRATIS PSYKOLOGHJÆLP til unge mennesker.

BEDRE PSYKIATRI
Lokalforeningen Ringkøbing - Skjern støtter op om kampagnen

Ringkøbing - Skjern Dagblad lørdag den 27. august 2016

Støt pigerne
Gå ind på deres facebookside og gi' dem et LIKE 
og DEL siden..